2 Ocak 2010 Cumartesi

Onlar başka, biz başka

Birinin ya da bir şeyin belli bir olay ya da durumdaki rolünün önemini vurgulamak isteyince "kilit rol" tabirini kullanıyoruz.

Aynı durumda ingilizcede "key role-anahtar rol" tabiri kullanılıyor.

Bizimkinde varolan durumda olayı kilitleme, belki ileride açılmasına izin verme iması var; ingilizcede kilitlenmiş bir şeyi açmak üzere aktif rol alma iması var.

Bizimki kişiyi önemli, öncelikli ve haşmetli gören/gösteren bir bakış açısının ürünü sanki; onlarda sürecin kendisi önemli, mesele onu halletmenin bir yolunu bulmak.

Yıllarca "kilit roller" üstlenip önemli meselelerde bir adım yol almamıza yardım etmemiş politikacılar, devlet adamları, bürokratlarla yazabiliyoruz cumhuriyetin tarihinin büyük bir kısmını. İngilizler için aynı şeyi söyleyebilir miyiz? "Böyle cumhuriyet olacağına, öyle krallık olsun" diyenlere hak vereceğim sonunda.

Beğendiyseniz paylaşabilirsiniz, maksat söz yayılsın.